IZRADA SAJAMSKIH ŠTANDOVA
Sajamski nastup je značajan za kompaniju zbog održavanja prisustva na tržištu, učvršćivanja veza sa kupcima i predstavljanja svog proizvodnog programa potencijalnim kupcima. Zbog svega ovoga, velika pažnja je svakako usmerena i na sam Dizajn sajamskog štanda kako biste se izdiferencirali u odnosu na konkurenciju.

Da bismo Vaš ili naš projekat sproveli u delo, poverite izgradnju sajamskog štanda našem timu stručnjaka koji su svoje znanje i iskustvo stekli kako na domaćim, tako i na inostranim sajamskim manifestacijama i za to se mogu pohvaliti i mnogobrojnim ostvarenim nagradama koje su poneli sajamski štandovi koje smo mi radili.

Veliki broj renomiranih dobavljača repromatrijala omogućava nam veliku paletu repromaterijala koje naši majstori svojim veštim rukama i na savremenim mašinama pretvaraju u Savršeni sajamski štand.

Na Vama je samo da definišete budžet i da se pojavite na otvaranju sajma, a sve ostalo prepustite nama.